Over ons

Lees hier meer over ons

Inleiding

De Ooievaart kan getypeerd worden als een bedrijf met een hoog marktaandeel in een stabiele, volwassen markt. De missie om in samenwerking met de gemeente de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de Bierkade te verbeteren is bereikt.

Als stichting is zij sinds lange tijd marktleider in de rondvaartbranche en liet zij jaar op jaar een gedegen groei zien.
In 2019 bemachtigde zij zelfs het Certificaat van Uitmuntendheid van Tripadvisor.

Organisatie

Stichting de Ooievaart bestaat uit ongeveer 100 vrijwilligers. Het merendeel van de vrijwilligers is actief als gids of schipper, maar daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief als programmeur, coördinator, projectleider, kantoormedewerker, onderhoudsman, restaurateur of bestuurslid. De vrijwilligers zijn het kloppende hart van de organisatie.

Het management bestaat uit de directeur, een bedrijfsleider, een stafmedewerker en twee vrijwilligers, namelijk de coördinatoren voor de schippers en gidsen. De coördinatoren waarborgen in samenwerking met het management, de kwaliteit van de rondvaarten, geven leiding aan de vrijwilligers, coördineren de werkzaamheden, coördineren de opleidingen, hebben invloed op de uitbreiding van de vloot, het onderhoud en het vervangen van het materiaal.

Het bestuur bestaat tevens uit vrijwilligers. Achter de schermen maken zij cruciale beslissingen voor de organisatie. Hierbij nemen ze de begroting in ogenschouw.

Missie en doelstelling

Het huidige beleid van Stichting de Ooievaart is in lijn met de doelstelling van de stichting.

De missie van de Ooievaart:
Stichting de Ooievaart heeft tot doel het behouden en verbeteren van het authentieke karakter van de waterwegen van Den Haag en omgeving evenals het bevorderen van de positieve uitstraling van de leefbaarheid en de sociaal economische situatie in de gebieden ter weerszijde van de waterwegen.

De stichting heeft deze missie bereikt door middel van uiteenlopende activiteiten:

  1. Het organiseren van verschillende soorten rondvaarten en arrangementen door de Haagse grachten.
  2. Het beheren van de binnenhaven (Bierkade) en de historische haven (Zieken).
  3. De renovatie, restauratie en het exploiteren van de Hagenaar ‘Hendrina Johanna’ tot museumschip.
  4. Vaarten in het buitengebied (Vliet e.o.) m.n. met de trekschuit Hadrianus.
  5. Beïnvloeden van beleid ten aanzien van: leefbaarheid, veiligheid en kwalitatief hoogwaardig gebruik van het grachtenstelsel.

Kernwoorden hierbij zijn verantwoord ondernemen, zorg voor de buurt, respect voor de kades en gebouwde omgeving, inpasbaar in het historische grachtenbeeld, het bieden van een hoogwaardig kwaliteitsproduct, het bewaken van het goede imago, investeren in goed materiaal en samenwerking.

Diverse activiteiten

De Ooievaart is de route door de binnenstad van Den Haag. De Ooievaart is een beleving, waarbij de toerist regelmatig moet bukken onder de lage bruggen. De vrijwilligers laten als ambassadeurs van de stad de toeristen hun Den Haag zien.

Op dezelfde vaarroute kan je gedurende het jaar tickets kopen met een ander thema. Denk hierbij aan Haagse (Ge)bouwen, Haagse Iconen, Literaire vaart, Spinoza Vaart en rond de langste dag van het jaar de Midzomeravondvaart.

De Vlietvaart is de bootverbinding tussen Den Haag, Delft, Rijswijk en Leidschendam en Voorburg. Je kan op deze route op vastgetelde momenten tickets kopen (enkele reis) van en/of naar Delft (Delftse Vaart). Deze vaart wordt georganiseerd op onze overdekte trekschuit Hadrianus.

Op de trekschuitroute met de overdekte trekschuit zijn minder themavaarten dan op de Binnenstadroute met onze open boten. De meest bekende themavaart op de trekschuitroute is de samenwerking met diverse restaurants uit Rijswijk, Voorburg en Leidschendam onder de noemer Culinaire Armada in september meestal tijdens de jaarlijks georganiseerde Vlietdagen.

Naast varen hebben we ook andere projecten lopen, waaronder het beheer van de passantenhaven aan de Bierkade en de historische haven aan het Zieken.

Een ander project is de renovatie, restauratie en exploitatie een boot (type Hagenaar) Hendrina Johanna.

Toekomst

De komende jaren zal de stichting zich, naast de hierboven genoemde activiteiten ook richten op het verduurzamen van de vloot. Zo zal in de komende 5 jaar de hele vloot met open rondvaartboten elektrisch aangedreven zijn. In 2022 is dit al voor 5 van de 8 open rondvaartboten gebeurd.